Hizmetlerimiz

İHRACAT DANIŞMANLIĞI

Küreselleşmeyle giderek artan rekabet ortamında Uluslararası Ticaret, firmalar için bir seçenek değil, neredeyse bir zorunluluk haline gelmiştir.

Bu yoğun rekabet içinde üstünlük sağlamak isteyen ve global pazarlara açılmak isteyen firmalara sunduğumuz bu hizmetimiz özetle şu aşamalardan oluşmaktadır;
İhracat Hazırlık Değerlendirmesi
İhracat Potansiyeli olan Ürünlerin Analizi
Stratejik İhracat Denetimlerinin gerçekleştirilmesi
Ürünler için Dış Piyasadaki Fırsatların Tespiti
Pazara Giriş Stratejilerinin oluşturulması
Potansiyel Alıcıların, Dağıtım kanallarının tespiti
Anlaşmaların ve yazışmaların düzenlenmesi
İhracat operasyonunun teklif aşamasından teslime kadar gerçekleştirilmesi
Ticari faaliyette bulunulacak firmaların güvenirliklerinin araştırılması.