Hizmetlerimiz

MEVZUAT VE AKREDİTİF DANIŞMANLIĞI

Uluslararası Ticaret mevzuatı konusunda firmalara finansal, operasyonel ve hukuki danışmanlık hizmeti verilmesi.

Uluslararası Ticaretin en önemli konularından biri ödeme yöntemleri ve ödeme yöntemleri içerisinde de kritik konu akreditiftir. Aşağıdaki hizmetlerle firmaların akreditifleri analiz edilir ve akreditifte firmayı koruyucu şartlar belirlenir;

İhracat Akreditifleri:
1) Akreditif Açılışı Öncesi Risk Değerlendirmesi Yapılması.
2) Akreditif Metninin İncelenmesi Ve Risk Taşıyan Noktaların Saptanması.
3) Akreditif İşlemleri Sonuçlanıncaya Kadar Firmalara Destek Sağlanması.

İthalat Akreditifleri:
1) Akreditif Açılışı Öncesi Risk Değerlendirmesi Yapılması.
2) İthalatçı Firmanın Gereksinimlerine Cevap Verecek Akreditif Metninin Oluşturulması.
3) Akreditif İşlemleri Sonuçlanıncaya Kadar Firmalara Destek Sağlanması.