Pazara Giriş Projesi Desteği

Şirketinizin sürdürülebilir ihracat artışını sağlama odaklı hedef pazar, yurt dışı pazarlara yönelik finansman ve fiyatlandırma stratejisi, pazarlama ve kanal stratejisi ve bunlara dair aksiyon planı ve bütçelerini içeren pazara giriş projesi hazırlık sürecine dair alacağınız danışmanlık ve rapor giderleri %50 oranında ve proje başına 200.000 TL'ye kadar desteklenir.


Bir şirketin en fazla 2 adet pazara giriş projesi desteklenir.


Bu proje ile;

Potansiyel müşterilerinizin iletişim bilgilerini,

Rakiplerinizin pazardaki fiyatlandırmasını,

Belli bir ülke ya da pazara mal satabilmeniz için gereken koşulları,

öğrenebilirsiniz.


Genelge yayımlandığında ayrıntılar güncellenecektir!