Turquality Destekleri

Siz de firmanızın ihracat ve hizmet ticareti desteklerinin en prestijli platformu olan Turquality kapsamında yer almasını istiyorsanız, Turquality kapsamına alınma sürecine ilişkin danışmanlık hizmetlerimizden faydalanabilirsiniz.

 

TURQUALITY®, ülkemizin rekabet avantajını elinde bulundurduğu ve markalaşma potansiyeli olan ürün gruplarına sahip firmalarımızın, üretimlerinden pazarlamalarına, satış ve satış sonrası hizmetlerine kadar bütün süreçleri kapsayacak şekilde destek verir.

 

Hizmet ticaretinin dünya ticareti içerisindeki öneminin giderek artması ile birlikte, Turquality’nin kapsamı hizmet sektöründe faaliyet gösteren şirketleri de içine alacak şekilde genişletilmiştir. Ulaştırma, sağlık, perakende (e-ticaret), yazılım/bilişim/elektronik oyunlar/film, konaklama ve eğitim sektörlerinde faaliyet gösteren şirketler de Turquality desteğinden faydalanmaya başlamış, gastronomi sektörü de bu alana dahil edilmiştir.

 

Turquality Kapsamına Girmek İsteyen Şirketler İçin Ön Koşullar

 

Ürün İhracatı için;

  • Şirketin (ihraç kayıtlı satışları ile organik bağı bulunan şirketleri dahil) son üç takvim yılında ihracat yapmış olması şartıyla, başvuru tarihi itibariyle ortalama ihracat tutarının 3 Milyon USD’ın üzerinde olması,
  • Şirketin Türkiye’de tescilli bir markası ve bu markaya ilişkin yurtdışı tescilinin Madrid Uluslararası Marka Tescil Protokolüne taraf olan ülkelerden en az birinde gerçekleşmiş olması.

 

Döviz Kazandırıcı Hizmet Sektörleri Markalaşma Destekleri (Hizmet İhracatı) için;

  • Şirketin Türkiye’de tescilli bir markası ve bu markaya ilişkin yurtdışı tescilinin başvuruda belirtilen hedef pazarların en az birinde gerçekleşmiş olması,
  • Konaklama sektöründe faaliyet gösteren yararlanıcıların son 3 yılda yurtdışından gelen ziyaretçilerden elde ettikleri satış hasılatının yıllık ortalamasının; butik otel statüsündekiler için en az 500.000 ABD Doları, diğer oteller ve otel grupları için en az 4.000.000 ABD Doları olması.

 

TURQUALITY DESTEK PROGRAMI

Destek Oranı %50, Destek Süresi 5 yıl + Yeni Hedef Pazarlarda ilave 5'er yıldır.

 

Destek Türü

2022 Yılı Destek Limiti

Patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım tescili, marka tescil/yenileme/koruma

limitsiz

Tanıtım harcamaları

limitsiz

Mağaza kira

limitsiz (aynı anda azami 50 mağaza için)

Mağaza temel kurulum/dekorasyon/konsept mimari giderleri

2.386.000 TL / mağaza (Kira Desteği Alan Mağazalar)

Ofis, depo, showroom, satış sonrası servis, reyon/raf/dekorasyonlu köşe kira

limitsiz

Ofis, depo, showroom, satış sonrası servis, reyon/raf/dekorasyonlu köşe temel kurulum/dekorasyon/konsept mimari giderleri

2.386.000 TL/birim

Pazara giriş belgeleri, sertifikasyon, ruhsatlandırma, test/klinik test

5.974.000 TL / yıl

Franchise dekorasyon/kurulum/konsept mimari giderleri

1.192.000 TL / mağaza (azami 100 mağaza için)

Franchise kira

2.386.000 TL/ Yıl / Mağaza (Azami 100 mağaza için-mağaza başına en fazla 2 yıl)

Kurumsal altyapı oluşturmaya yönelik danışmanlıklar (EK13A)

5.974.000 TL / Yıl

Münhasıran Hedef Pazarlara Yönelik Danışmanlıklar (EK13B)

İstihdam

limitsiz (aynı anda azami 10 kişi için)

Pazar araştırması çalışması ve raporları

limitsiz

Gelişim Yol Haritası Çalışması

800.000 TL

Fuar

limitsiz

Depolama Hizmeti

limitsiz

 

• Kurumsal altyapı oluşturmaya yönelik danışmanlıklar ile İstihdam giderleri sadece ilk 5 yılda destek kapsamındadır.
• Fuar harcamaları, Hedef Pazar şartına bağlı olmadan şirket destek kapsamında kaldığı süre boyunca desteklenmektedir.
• Gelişim Yol Haritası Çalışması sadece 1 defaya mahsus desteklenmektedir.
• Bunların dışındaki destek türlerinin süresi her hedef pazarda 5'er yıldır.
• Destek üst limitleri (Gelişim Yol Haritası dışında) her takvim yılı başında (TÜFE + Yİ-ÜFE)/2 oranında güncellenir.

 


MARKA DESTEK PROGRAMI

Destek Oranı % 50, Destek Süresi 4 Yıldır

 

Destek Türü

2022 Yılı Destek Limiti

Patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım tescili, marka tescil/yenileme/koruma

594.000 TL / yıl

Tanıtım ve fuar harcamaları

4.775.000 TL / yıl

Ofis/depo/mağaza/satış sonrası servis kira

7.166.000 TL / yıl

Ofis/depo/mağaza/satış sonrası servis temel kurulum/dekorasyon giderleri

3.583.000 TL / yıl

Reyon/raf/dekorasyonlu köşe kira/kurulum/dekorasyon ve depolama hizmeti

2.386.000 TL / yıl

Showroom kira/kurulum/dekorasyon

2.386.000 TL / yıl

Pazara giriş belgeleri, sertifikasyon, ruhsatlandırma, test/klinik test giderleri

2.984.000 TL / yıl

Franchise kurulum/dekorasyon/konsept mimari

594.000 TL / mağaza (yıllık azami 10 mağaza)

Franchise kira

594.000 TL / Mağaza / Yıl (yıllık azami 10 mağaza/mağaza başına 2 yıl)

Danışmanlık

3.583.000 TL / yıl

 

 

İstihdam

2.386.000 TL / yıl

Pazar araştırması çalışması ve raporları

1.192.000 TL / yıl

Gelişim Yol Haritası Çalışması

800.000 TL

 

• Gelişim Yol Haritası Çalışması sadece 1 defaya mahsus desteklenmektedir.
• Destek üst limitleri (Gelişim Yol Haritası dışında) her takvim yılı başında (TÜFE + Yİ-ÜFE)/2 oranında güncellenir.

 

TURQUALITY DESTEK PROGRAMI (Hizmet İhracatı)
Döviz Kazandırıcı Hizmetler

Destek Oranı %50, Destek Süresi 5 yıl + Yeni Hedef Pazarlarda ilave 5'er yıldır

Destek Türü

Destek Limiti

Ürün ve hizmet tescili, marka tescil/koruma

limitsiz

Kalite/hijyen/çevre/pazara giriş belgeleri, sertifikasyon, eğitim, danışmanlık giderleri

limitsiz

İstihdam (aşçı/şef, yazılımcı, mühendis/tercüman)

aynı anda azami 5 kişi

Reklam, tanıtım ve pazarlama harcamaları (fuar)

limitsiz

Mağaza/lokanta/kafe kira

limitsiz (aynı anda azami 50 birim için)

Mağaza/lokanta/kafeye ilişkin kurulum/dekorasyon/teknik donanım giderleri

200.000 USD / birim (Kira Desteği Alan Birimler)

Ön tanı merkezi, ofis, depo, satış sonrası servis, reyon/raf/ dekorasyonlu köşe/kiosk/stand kira

limitsiz

Ön tanı merkezi, ofis, depo, satış sonrası servis, reyon/raf/ dekorasyonlu köşe/kiosk/stand kurulum/dekorasyon/konsept mimari giderleri

200.000 USD / birim

Franchise kira (mağaza/konaklama tesisi/klinik/kafe/lokanta)

200.000 USD / Yıl / Birim (azami 100 birim-birim başına en fazla 2 yıl)

Franchise kurulum/dekorasyon/teknik donanım harcamaları

100.000 USD / Birim (azami 100 birim)

Pazar araştırması çalışması ve raporları, veri madenciliği/veri izleme/değerlendirme

limitsiz

Danışmanlık

600.000 USD / yıl

Gelişim Yol Haritası Çalışması

200.000 USD

 

• Kurumsal altyapı oluşturmaya yönelik danışmanlıklar ile İstihdam giderleri sadece ilk 5 yılda destek kapsamındadır.
• Fuar ile Kalite/hijyen/çevre belgeleri harcamaları, Hedef Pazar şartına bağlı olmadan şirket destek kapsamında kaldığı süre boyunca desteklenmektedir.
• Gelişim Yol Haritası Çalışması sadece ilgili destek dönemi için % 75 oranında desteklenmektedir.
• Bunların dışındaki destek türlerinin süresi her hedef pazarda 5'er yıldır.

 

MARKA DESTEK PROGRAMI (Hizmet İhracatı)
Döviz Kazandırıcı Hizmetler


Destek Oranı % 50, Destek Süresi 4 Yıldır.

 

Destek Türü

Destek Limiti

Ürün ve hizmet tescili,marka tescil/koruma

50.000 USD / yıl

Reklam, tanıtım ve pazarlama harcamaları

400.000 USD / yıl

Yurt dışı birimlere ilişkin kira

600.000 USD / yıl

Yurt dışı birimlere ilişkin kurulum/dekorasyon/teknik donanım giderleri

300.000 USD / yıl

Reyon/raf/dekorasyonlu köşe/kiosk kira - kurulum/dekorasyon hizmeti

200.000 USD / yıl

Kalite/hijyen/çevre/pazara giriş belgeleri, sertifikasyon, eğitim, danışmanlık giderleri

50.000 USD / belge başına

Franchise kira (mağaza/konaklama tesisi/klinik/kafe/lokanta)

50.000 USD / Birim / Yıl (yıllık azami 10 birim/birim başına en fazla 2 yıl)

Franchise kurulum/dekorasyon/teknik donanım harcamaları

50.000 USD / birim (yıllık azami 10 birim)

Danışmanlık

300.000 USD / yıl

İstihdam (aşçı/şef, yazılımcı, mühendis/tercüman)

200.000 USD / yıl (aynı anda azami 3 kişi)

Pazar araştırması çalışması ve raporları, veri madenciliği/veri izleme/değerlendirme

100.000 USD / yıl

Gelişim Yol Haritası Çalışması

200.000 USD


• Gelişim Yol Haritası Çalışması % 75 oranında desteklenmektedir.

 

Hem ürün ihracatı hem de hizmet sektöründe faaliyet gösteren şirketler için en önemli destek kalemlerinden birisi de TURQUALITY® Yönetici Geliştirme Programı’dır. Yönetici Geliştirme Programı ile destek kapsamındaki firmaların orta ve üst düzey yöneticileri arasında ortak bir lisanının oluşturulması, profesyonelliğin ve etkinliğin artırılması, oluşan iletişim ortamı ile pozitif ilişkiler ağı yaratılması hedeflenmektedir.

TURQUALITY® Yönetici Geliştirme Programı, pek çok saygın MBA ve executive MBA programının içerikleri ile benzer kulvarlarda koşacak bir akademik alt yapıda geliştirilmiş yenilikçi ve yaratıcı bir programdır. Programda yer alan dersler, Sabancı, Koç, Bilkent ve İstanbul Üniversiteleri öğretim üyeleri ile üniversitelerin eğitim ortakları tarafından verilmektedir.