KOBİ Teknoyatırım Destek Programı

Devlet desteklerinden faydalanarak başarıyla bitirilmiş bir Ar-Ge projeniz var ve bu projeniz sonucunda ortaya çıkmış olan prototipi, seri halde üretmek, ticarileştirmek ve ihraç etmek mi istiyorsunuz?

Bu proje desteğinden faydalanabilirsiniz.

 

Ne kadar destek alabilirsiniz?

  1. Ar-Ge/yenilik faaliyetleri sonucu ortaya çıkan ürünlerin üretimini ve ticarileştirilmesini sağlamak amacıyla yapılan başvurularda düşük ve orta düşük teknoloji alanlarında verilecek desteklerin üst limiti geri ödemeli 700.000 TL ve geri ödemesiz 300.000 TL olmak üzere toplam 1.000.000 TL’dir.

Orta yüksek ve yüksek teknoloji alanlarında verilecek desteklerin üst limiti geri ödemeli 3.500.000  TL ve geri ödemesiz 1.500.000 TL olmak üzere toplam 5.000.000 TL’dir.

  1. Orta - yüksek ve yüksek teknoloji alanında yer alan ve cari işlemler hesabına katkı sağlayacak ürünlerin yerli sanayi tarafından üretimini ve ticarileştirilmesini sağlamak amacıyla yapılan başvurularda desteklerin üst limiti geri ödemeli 4.200.000 TL ve geri ödemesiz 1.800.000 TL olmak üzere toplam 6.000.000  TL’dir.

 

Başvuru Şartları:

(A) bendi kapsamında yapılan başvurular için;

En çok 5 yıl önce alınmış Ar-Ge projesinin tamamlandığını gösterir aşağıdaki belgelerden birine sahip olan

  • KOSGEB ve diğer kamu kurum ve kuruluşları, kanunla kurulan vakıflar veya uluslararası fonlar tarafından desteklenen ar-ge ve yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan,
  • Patent belgesi ile koruma altına alınan,
  • Doktora çalışması neticesinde ortaya çıkan,
  • Teknolojik Ürün (TÜR) Deneyim belgesi alan, prototip çalışması tamamlanmış ürün için yapılması esastır. Ürün sahibi işletmeler veya ürünün fikri sınai mülkiyet ve telif haklarını sözleşme ile hak sahibinden devralmış işletmeler başvurabilir.

(B) bendi kapsamında yapılan başvurular için;

  • Üretilecek ürünün; orta yüksek ve yüksek teknoloji alanında yer alması,
  • Üretilecek ürünün cari işlemler hesabına katkı sağlaması,
  • Yatırım projesi bütçesinin 10.000.000 TL’yi geçmemesi,
  • Başvuru sahibi işletmenin paydaş ile başvuruda bulunması esastır.

 

Koronavirüs (COVİD-19) Salgınından Korunmak Üzere Alınan Tedbirler Kapsamında Üretilecek Ürünler için listede yer alan ürünler Koronavirüs (COVİD-19) salgınından korunmak üzere alınan tedbirler kapsamında üretilmek üzere projelendirilmesi esastır.

Desteklenecek Projeye ilişkin Süre, Üst Limit ve Destek Kalemleri

Destek Süresi: Yatırım Projesi Süresi: Azami 36 Ay

Destek Üst Limitleri: Düşük ve orta düşük teknoloji alanlarında verilecek desteklerin üst limiti geri ödemeli 700.000 TL ve geri ödemesiz 300.000 TL olmak üzere toplam 1.000.000 TL’dir. Orta yüksek ve yüksek teknoloji alanlarında verilecek desteklerin üst limiti geri ödemeli 3.500.000 TL ve geri ödemesiz 1.500.000 TL olmak üzere toplam 5.000.000 TL’dir.

Bu destek programı kapsamında uygulanacak destek oranı % 60 olup; destek tutarının %70’i geri ödemeli ve %30’u geri ödemesiz olarak verilir. 

Destek Kalemleri

Destek Oranları

a.      Makine-teçhizat desteği*

%30 Geri ödemesiz + %70 Geri Ödemeli

b.      Üretim hattı tasarım giderleri desteği

%30 Geri ödemesiz + %70 Geri Ödemeli

c.      Yazılım giderleri desteği*

%30 Geri ödemesiz + %70 Geri Ödemeli

d.      Personel gideri desteği

%100 Geri ödemesiz

e.      Eğitim ve danışmanlık desteği

%30 Geri ödemesiz + %70 Geri Ödemeli

f.       Tanıtım ve pazarlama giderleri desteği

%30 Geri ödemesiz + %70 Geri Ödemeli


*Yerli malı belgesi kapsamında alınması durumunda geri ödemesiz destek oranına  %15 ilave edilerek %45 olarak uygulanır. Geri ödemeli destek oranından aynı oran azaltılarak %55 olarak uygulanır.