İşletme Geliştirme Destek Programı

Herhangi bir proje veya Ar-Ge çalışmasına gerek olmadan faydalanabileceğiniz destek mi arıyorsunuz?

Bu desteklerden faydalanabilirsiniz.

 

Ne kadar destek alabilirsiniz?

 

İŞLETME GELİŞTİRME DESTEK PROGRAMI DESTEKLERİ

DESTEK ÜST LİMİTİ (TL)

DESTEK ORANI

Yurt İçi Fuar Desteği

50.000

60%

Yurt Dışı İş Gezisi Desteği

30.000*

60%

Nitelikli Eleman İstihdam Desteği

50.000**

60%

Tasarım Desteği

50.000

60%

Sınai Mülkiyet Hakları Desteği

30.000***

60%

Belgelendirme Desteği

50.000***

60%

Test ve Analiz Desteği

50.000****

60%

Enerji Verimli Elektrik Motorları Değişimi Desteği

80.000*****

60%

Bağımsız Değerlendirme Desteği

20.000

60%

Model Fabrika Desteği

70.000

60%

(*) KOSGEB KOBİ ve Girişimcilik Ödülleri Uygulama Esasları kapsamında her yıl belirlenen finalistler, KOSGEB tarafından düzenlenen yurt dışı iş gezisi programından bir defaya mahsus olmak üzere üst limitler dikkate alınmaksızın % 100  oranında desteklenir.

(**) Nitelikli Eleman İstihdam Desteği kapsamında istihdam edilecek elemanın; yeni mezun, kadın, engelli, birinci derece şehit yakını veya gazi olması halinde destek oranına % 20  ilave edilir.

(***) TSE ve TÜRKPATENT’ten alınacak belgeler, destek üst limitleri dahilinde % 100  oranında desteklenir.

(****) TSE’den alınacak hizmetler, destek üst limitleri dâhilinde % 100  oranında desteklenir.

(*****)Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca 13/09/2014 tarih ve 29118 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan SGM 2014/35 sayılı Yerli Malı Tebliği’ne uygun olarak alınmış yerli malı belgesi ile tefrik edilmesi durumunda, belirlenen destek oranlarına % 15  ilave edilir.