Girişimci Destek Programı

İşletmenizin kuruluş aşaması itibariyle desteklenmesini istiyorsanız bu destekten faydalanabilirsiniz.

 

Geleneksel Girişimci Destek Programı

Yeni kurulmuş işletmelerin başarılı olabilmeleri için sağlanan bir destek paketidir.

Alınacak olan eğitimin sonunda kazanılacak sertifika ve hazırlanacak olan iş planının kurul tarafından kabul edilmesiyle faydalanılabilir.


Ne kadar destek alabilirsiniz?

DESTEK UNSURU

DESTEK TUTARI

Kuruluş Desteği

Gerçek kişi işletme 5.000 TL

Sermaye şirketi işletme 10.000 TL

Performans Desteği*

Birinci Performans Dönemi**

- 180-539 gün ise 5.000 TL

- 540-1079 gün ise 10.000 TL

- 1080 ve üstü gün ise 20.000 TL

İkinci Performans Dönemi**

- 360-1079 gün ise 5.000 TL

- 1080-1439 gün ise 15.000 TL

- 1440 ve üstü gün ise 20.000 TL

Sertifika Desteği

5.000 TL.

* Her performans dönemi bir yılı kapsar. Sosyal Güvenlik Kurumu 4(a) kapsamındaki tüm personel için hesaplanan prim gün sayısı toplamı esas alınır.

** Girişimcinin; genç, kadın, engelli, gazi veya birinci derecede şehit yakını olması durumunda her bir performans döneminde belirlenen tutarlara 5.000 TL eklenir.


İleri Girişimci Destek Programı

Ülkemizin stratejik öncelikleri doğrultusunda belirlenen sektörlerde girişimcilerin kurduğu yeni işletmelerin hayatta kalma oranının arttırılmasını sağlamak için uygulanan bir destektir.

Bu programdan İleri Girişimci Eğitimini tamamlamış olan girişimcilerin kurduğu ve KOSGEB tarafından belirlenen İleri Girişimci Programı Faaliyet Konuları Tablosunda belirtilen konularda faaliyet gösteren işletmeler faydalanabilir.

 

Ne kadar destek alabilirsiniz?

DESTEK UNSURU

DESTEK TUTARI

Kuruluş Desteği

Gerçek kişi işletme 5.000 TL

Sermaye şirketi işletme 10.000 TL

Makine, Teçhizat ve Yazılım Desteği*

Düşük orta-düşük teknoloji seviyesinde faaliyet gösteren işletmelere 100.000TL,

Orta-yüksek teknoloji seviyesinde faaliyet gösteren işletmelere 200.000TL,

Yüksek teknoloji seviyesinde faaliyet gösteren işletmelere 300.000TL,

Mentörlük, danışmanlık ve işletme koçluğu desteği

10.000 TL.

Performans Desteği**

Birinci Performans Dönemi***

-     180-539 gün ise 5.000 TL

-     540-1079 gün ise 10.000 TL

-     1080 ve üstü gün ise 20.000 TL

İkinci Performans Dönemi***

-     360-1079 gün ise 5.000 TL

-     1080-1439 gün ise 15.000 TL

-     1440 ve üstü gün ise 20.000 TL

Sertifika Desteği

5.000 TL

* Destek oranı %75 ‘tir. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca 13/09/2014 tarih ve 29118 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan SGM 2014/35 sayılı Yerli Malı Tebliği’ne uygun olarak alınmış ve güncel yerli malı belgesi ile tefrik edilmesi durumunda, destek oranına %15 ilave edilir.

** Her performans dönemi bir yılı kapsar. Sosyal Güvenlik Kurumu 4(a) kapsamındaki tüm personel için hesaplanan prim gün sayısı toplamı esas alınır.

*** Girişimcinin; genç, kadın, engelli, gazi veya birinci derecede şehit yakını olması durumunda her bir performans döneminde belirlenen tutarlara 5.000 TL eklenir.