Sanayi Yenilik Ağ Mekanizması – SAYEM

SAYEM, ulusal yüksek/orta-yüksek teknoloji hedefleri doğrultusunda özel sektör, üniversite ve kamu işbirliğiyle yenilik ağları oluşturarak katma değeri yüksek ürün veya ürün grubu geliştirmek amacıyla açılmıştır.


SAYEM çağrısı iki fazdan oluşmaktadır:

  • Birinci fazda, özel sektör öncülüğünde, üniversite ve kamu işbirliğiyle ihtisaslaşmış bir Ar-Ge ve Yenilik konsorsiyumu (işbirliği kümesi) oluşturulması ve bu konsorsiyum aracılığıyla yüksek teknolojili ürün veya ürün grubu geliştirmeye yönelik Yol Haritası hazırlanması amaçlanmaktadır.
  • Faz bitiminde ortaya çıkacak olan Ürünleştirme Yol Haritaları başarılı bulunan konsorsiyumlar 2. Faz kapsamında açılacak olan çağrılara başvuru yapabileceklerdir.

SAYEM çağrılarına başvurabilecek projelerin,  Teknoloji Hazırlık Seviyesi 5 (THS 5) ve üzeri seviyedeki teknolojiler kullanılarak ürün veya ürün gruplarının geliştirilmesine ve çağrı duyurusunda belirtilen NACE koduna yönelik olması gerekmektedir.