Güdümlü Proje Desteği

Bu programla

 • Üretim ve ihracat kapasitesinin geliştirilmesi,
 • İyi uygulama örneklerinin oluşturulması,
 • Sektörel ihtisaslaşmanın desteklenmesi,
 • Özel bilgi, beceri ve teknolojilerin geliştirilmesi, transferi veya yaygınlaştırılması,
 • Yeni finansman modellerinin geliştirilmesi,
 • Kamu-üniversite-sanayi işbirliğinin desteklenmesi,
 • Yeni hizmet ve üretim organizasyonlarının geliştirilmesi,
 • İşbirliği ağları ve değer zinciri oluşturulması,
 • Kümelenmelerin desteklenmesi,
 • Yeni sanayi altyapısı ve organizasyon modellerinin geliştirilmesi
 • Bölgedeki sektörlerin ihtiyaç duyacağı alanlarda insan kaynaklarının geliştirilmesi
 • Dezavantajlı grupların sosyal, kültürel ve fiziksel hizmetlere erişebilirliklerini kolaylaştıracak altyapının tesis edilmesi
 • Göçün olumsuz etkilerinin önlenmesi,
 • Sosyal hayatın kolaylaştırılması,
 • Somut olmayan kültürel mirasın yaşatılmasına yönelik projeler desteklenir.

Bu programdan nasıl yararlanılabilir:

 • Proje teklif çağrısı yöntemi uygulanmadan doğrudan destek sağlar.
 • Bölge planında öngörülen öncelikler doğrultusunda, konusu ve koşulları ajans öncülüğünde ve yönlendirmesinde belirlenen özel nitelikli model projelerdir.
 • Projede üniversite, kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları birlikte çalışmalıdır.
 • Proje tasarımı ajans ile birlikte yapılmalıdır.

Program kapsamında %75 oranında destek alabilirsiniz.