Fizibilite Destek Programı

Bulunduğunuz bölgenin kalkınması ve rekabet gücünün artırılmasına yönelik hazırlayacağınız büyük çaplı projelerin fizibilite çalışmaları için bu programdan yararlanabilirsiniz.

Programın toplam kaynak tutarı ve verilecek destek miktarı bulunduğunuz bölgenin öncelikleri doğrultusunda değişiklik gösterecektir.

Örneğin bir bölgenin toplam kaynak tutarı ve destek miktarı aşağıdaki gibi olabilir.

 • Toplam kaynak tutarı: 2.9000.000TL
 • Destek miktarı:

Yatırım tutarı 10 milyon TL’nin altında olan projelerin fizibilite desteği talepleri için;

 • Asgari tutar: 30.000 TL
 • Azami tutar: 150.000 TL

Yatırım tutarı 10 milyon TL ve üzerinde olan projelerin fizibilite desteği talepleri için;

 • Asgari tutar: 30.000 TL
 • Azami tutar: 250.000 TL

 Programdan yararlanabilmek için aşağıdaki kurum ya da kuruluşlardan biri olmak gereklidir:

 • Yerel yönetimler
 • Üniversiteler
 • Diğer kamu kurum ve kuruluşları
 • Kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları
 • Sivil toplum kuruluşları,
 • Organize sanayi bölgeleri
 • Küçük sanayi siteleri
 • Teknoparklar
 • Teknoloji geliştirme bölgeleri
 • Endüstri bölgeleri,
 • İş geliştirme merkezleri gibi kurum ve kuruluşlar ile
 • Birlikler ve Kooperatifler