Teknik Destek Programı

Bölgesel kalkınmaya destek olmak amacıyla

 • Eğitim verme
 • Danışmanlık sağlama,
 • Program ve proje hazırlanmasına katkı sağlama,

gibi kurumsal kapasite geliştirici faaliyetleriniz için destek alabilirsiniz.

Programın toplam kaynak tutarı ve verilecek destek miktarı bulunduğunuz bölgenin öncelikleri doğrultusunda değişiklik gösterecektir.

Örneğin bir bölgenin toplam kaynak tutarı ve destek miktarı aşağıdaki gibi olabilir.

 • Toplam kaynak tutarı: 2.000.000TL
 • Eğitim desteği talepleri için azami tutar: 25.000 TL 
 • Danışmanlık ve diğer teknik destek desteği talepleri için azami tutar: 35.000 TL

 Programdan yararlanabilmek için aşağıdaki kurum ya da kuruluşlardan biri olmak gereklidir:

 • Yerel yönetimler
 • Üniversiteler
 • Diğer kamu kurum ve kuruluşları
 • Kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları
 • Sivil toplum kuruluşları,
 • Organize sanayi bölgeleri
 • Küçük sanayi siteleri
 • Teknoparklar
 • Teknoloji geliştirme bölgeleri
 • Endüstri bölgeleri,
 • İş geliştirme merkezleri gibi kurum ve kuruluşlar ile
 • Birlikler ve Kooperatifler