AR-GE ve İnovasyon Destek Paketi

Yenilik içeren bir ürün üretmek istiyor ama prototip aşamasına kadar yapılması gereken masrafları düşünüyorsanız bu proje desteğinden faydalanabilirsiniz.


Dikkat:

  • Ürünün mutlaka ticari bir değer taşıması beklenmektedir. Ticarileşme ihtimalinin mümkün olduğu kadar iyi niyet mektuplarıyla belgelenmesi tercih edilmektedir.
  • Ürün için satış planı, rakip ve pazar analizi, üretim teknolojisinin içerdiği yenilikler, üretim ve satış aşamasındaki riskler ve alınabilecek önlemler, proje ekibi, iş-zaman analizi gibi çok kapsamlı bir proje formu bulunmaktadır.

 

Ne Kadar Destek alabilirsiniz?


KOSGEB AR-GE ve İNOVASYON DESTEK PAKETİ

DESTEK ÜST LİMİTİ (TL)

DESTEK

ORANI

(%)

Kira Desteği

Teknopark içi

30.000

75

Teknopark dışı

24.000

75

Makine-Teçhizat, Donanım, Hammadde, Yazılım ve Hizmet Alımı Giderleri Desteği

150.000

75*

Makine-Teçhizat, Donanım, Hammadde, Yazılım ve Hizmet Alımı Giderleri Desteği (Geri Ödemeli)

300.000

75*

Personel Gideri Desteği

150.000

100

Başlangıç Sermayesi Desteği

20.000

100

Proje Geliştirme Desteği

Proje Danışmanlık Desteği

25.000

75

Eğitim Desteği

10.000

75

Sınai ve Fikri Mülkiyet Hakları Desteği

20.000

75

Proje Tanıtım Desteği

5.000

75

Yurt içi ve Yurtdışı Kongre/Konferans/Fuar Ziyareti /Teknolojik İşbirliği Ziyareti Desteği

15.000

75

Test, Analiz ve Belgelendirme Desteği

25.000

75

 

* Projeye konu satın alınacak makine, teçhizat ve yazılımın yerli malı olması durumunda, destek oranına % 15 ilave edilir.