AR-GE, ÜR-GE ve İnovasyon Destek Programı

Yenilik içeren bir ürün üretmek istiyor ama prototip aşamasına kadar yapılması gereken masrafları düşünüyorsanız bu proje desteğinden faydalanabilirsiniz.


Programın amacı:

 • Araştırma-geliştirme (AR-GE) ve inovasyon projeleri aracılığıyla bilim ve teknolojiye dayalı yeni fikir ve buluşlara sahip küçük ve orta büyüklükte işletmelere (KOBİ) ile girişimcilerin; yeni bir ürün, yeni bir süreç ve/veya yeni bir hizmet üretmelerinin veya iyileştirmelerinin,
 • Ürün geliştirme (ÜR-GE) faaliyetleri ile değişen pazar taleplerine teknolojik gelişmelere uyum sağlamaları amacıyla, KOBİ'ler tarafından orijinal, iyileştirilmiş veya değiştirilmiş yeni ürünlerin üretilmesinin,

sağlanmasıdır.

   

  Ne Kadar Destek alabilirsiniz?


  KOSGEB AR-GE, ÜR-GE ve İNOVASYON DESTEK PROGRAMI

  DESTEK ÜST LİMİTİ (TL)

  DESTEK

  ORANI

  (%)

  Makine-Teçhizat, Donanım, Hammadde, Yazılım ve Hizmet Alımı Giderleri Desteği

  150.000

  75*

  Makine-Teçhizat, Donanım, Hammadde, Yazılım ve Hizmet Alımı Giderleri Desteği (Geri Ödemeli)

  300.000

  75*

  Nitelikli Personel Giderleri Desteği

  200.000

  100

  Sınai Mülkiyet Hakları Giderleri Desteği

  100.000

  75

  Test, Analiz ve Belgelendirme Giderleri Desteği

  100.000

  75

  Diğer Giderler Desteği**

  Proje Danışmanlık Giderleri Desteği

  20.000

  75

  Eğitim Desteği

  20.000

  75

  Proje Tanıtım Desteği

  10.000

  75

  Yurtiçi ve Yurtdışı Kongre/Konferans/Fuar Ziyareti/ Teknolojik İşbirliği Ziyareti

  20.000

  75

  İşletme Kuruluş Giderleri Desteği

  5.000/10.000***

  -

   * Projeye konu satın alınacak makine, teçhizat ve yazılımın yerli malı olması durumunda, destek oranına % 15 ilave edilir.

  ** Toplam üst limit 50.000 TL'dir.

  *** 5.000 (gerçek kişi statüsünde kurulmuş olan) / 10.000 (sermaye şirketi statüsünde kurulmuş olan)