T.C. Ticaret Bakanlığı “E-İhracat Destekleri” Hakkında Karar yürürlüğe girdi.


Ticaret Bakanlığınca yürütülecek e-İhracat Destekleri Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kararla, şirketlerin, pazar yerlerinin ve perakende e-ticaret sitelerinin, e-ihracata hazırlanması, yurt dışı pazarlarda ve pazar yerlerinde Türk ürünlerinin ve markalarının çevrim içi sergilenmesi, tanıtılması, yurt dışı siparişlere ilişkin hızlı teslimatın sağlanmasına ilişkin giderlerinin desteklenmesi ve şirketlerin e-ihracat gerçekleştirmelerine imkan sağlayacak e-ihracat konsorsiyumları ile Türkiye E-İhracat Platformu'na yönelik faaliyetlere ilişkin giderlerin Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu'ndan (DFİF) karşılanmasına ilişkin usul ve esaslar düzenlendi.

Yararlanıcı şirketlere yönelik destekler de şu şekilde belirlendi:

E-İhracatı uçtan uca yapabilen, doğrudan tüketiciye ulaşan e-ticaret satış modellerine, yeterli insan kaynağı ve bilgi birikimine sahip, yurt dışı depolama dağıtım veya iade yönetim imkanları ile yurt dışı pazar yerleri entegrasyonu olan ve imalatçı şirketlerin üretimlerini e-ihracata yönlendirecek şirketlere "e-ihracat konsorsiyumu" statüsü verilecek.

Pazara giriş rapor desteği kapsamında, e-ihracat konsorsiyumları, perakende e-ticaret siteleri ve pazar yerlerinin yurt dışında e-ticarete ilişkin pazara giriş stratejileri ile eylem planlarının oluşturulabilmesi amacıyla satın aldıkları sektör, ülke ve e-ihracat odaklı raporlara ilişkin giderleri yüzde 50 ve yıllık 1,5 milyon liraya kadar desteklenecek.

Dijital pazar yeri tanıtım desteği kapsamında, şirketlerin, e-ihracat konsorsiyumlarının ve perakende e-ticaret sitelerinin, yurt dışı pazar yerleri üzerinden gerçekleştirdiği dijital reklam üzerinden dönen toplam satışlarının yüzde 20'sini aşmayan dijital pazar yeri tanıtım giderleri için yüzde 50 oranında her pazar yeri için 3 yıl destek verilecek. Bu destek, şirketlerin kademelerine göre yıllık 7 milyon 500 bin lirayı, perakende e-ticaret siteleri için yıllık 15 milyon lirayı, e-ihracat konsorsiyumları için yıllık 25 milyon lirayı geçemeyecek.

e-İhracat tanıtım desteği olarak da e-ihracat konsorsiyumları, perakende e-ticaret siteleri, B2B platformları ve pazar yerlerinin, kararla belirlenen tanıtım faaliyetleri hariç, Bakanlıkça belirlenen diğer pazarlama faaliyetlerine ilişkin giderleri yüzde 50 ve her ülke için 3 yıl süresince desteklenecek. Bu destek, B2B platformları için yıllık 4 milyon lirayı, e-ihracat konsorsiyumları için yıllık 15 milyon lirayı, perakende e-ticaret siteleri için yıllık 25 milyon lirayı, pazar yerleri için yıllık 30 milyon lirayı aşamayacak.

Sipariş karşılama hizmeti ve depo kira desteği olarak da şirketlerin, e-ihracat konsorsiyumlarının, perakende e-ticaret sitelerinin ve pazar yerlerinin ilgili ülkedeki toplam e-ticaret satışlarının yüzde 10'unu aşmayan sipariş karşılama hizmetlerine ilişkin giderlerine yüzde 50 ve her bir ülke için en fazla 3 yıl olmak üzere destek verilecek. Ürünlerin hızlı teslimatını sağlamak ve iade süreçlerini yönetmek üzere kiralanan yurt dışındaki depolara ilişkin kira gideri, her bir birim başına yüzde 50, her bir ülke için en fazla 3 yıl olmak üzere yıllık 5 milyon liraya kadar desteklenecek. Kira gideri desteğinden en fazla 25 birim için yararlanılabilecek. Bu madde kapsamındaki destekler, şirketlerin kademelerine göre yıllık 7 milyon 500 bin lirayı, pazar yerleri için yıllık 15 milyon lirayı, perakende e-ticaret siteleri ve e-ihracat konsorsiyumları için yıllık 25 milyon lirayı geçemeyecek.

Yurt dışı pazar yerleri ve yurt dışı pazar yerlerine ilişkin yurt içinde yapılacak entegrasyon hizmetlerine ait giderlere, en fazla 6 pazar yeri entegrasyonu için yüzde 50 ve pazar yeri başına 3 yıl süresince, bir entegrasyon için en fazla 200 bin liraya kadar destek sağlanacak.

Hedef ülkelerin yurt dışı pazar yerlerinde çevrim içi mağaza açılmasına, bu mağazaların yıllık ödemelerine ve ülkelerin e-ticaret paydaşlarından alacakları hizmetlere ilişkin giderler, her ülke için 3 yıl süresince yüzde 50 oranında olmak üzere e-ihracat konsorsiyumları için yıllık en fazla 3 milyon liraya, diğer yararlanıcılar için yıllık en fazla 1 milyon 500 bin liraya kadar desteklenecek.

Yurt dışı pazar yerleri üzerinden gerçekleştirilen hedef ülkelerdeki pazar yeri komisyon giderleri 3 yıl ve yüzde 50 desteklenecek. Bu destek, şirketlerin kademelerine göre yıllık 750 bin lirayı, perakende e-ticaret siteleri için yıllık 2 milyon 500 bin lirayı, e-ihracat konsorsiyumları için yıllık 3 milyon lirayı aşamayacak.