Sağlık ve Spor Turizmi Hizmetlerine Yönelik Destekler

Sağlık turizmi sektörü için sağlık kuruluşları ve sağlık turizmi aracı kuruluşları, spor turizmi için konaklama tesisleri ve seyahat acenteleri bu desteklerden faydalanabilir.


SAĞLIK KURULUŞU / SAĞLIK TURİZMİ ARACI KURULUŞU / SPOR TURİZMİ ŞİRKETİ

Destek Unsuru

Destek Oranı (%)

Destek Üst Limiti (TL) 2022

Diğer Limitler

Ön Onay

Reklam, Tanıtım ve Pazarlama

60+10*

Muayenehane ve Poliklinik 2.4 milyon/yıl Diğer Yararlanıcılar 6 milyon/Yıl Spor Turizmi 1.2 Milyon/Yıl

5 Yıl

1 Ay
(özel tanıtım)

Yurt Dışı Etkinlik Katılım

60+10*

300 bin/Etkinlik Prestijli Etkinlik 600 Bin/Etkinlik

Yurt İçi Etkinlik Katılım

60

300 Bin/Etkinlik

Ürün Yerleştirme

60

1.2 Milyon/Yıl

5 Yıl

1 Ay

Acente Komisyon

60

Muayenehane Ve Poliklinik 240 Bin/Yıl Diğer Sağlık Kuruluşları Ve Konaklama Tesisleri 1,2 Milyon/Yıl

5 yıl

SAĞLIK KURULUŞU / SAĞLIK TURİZMİ ARACI KURULUŞU

Destek Unsuru

Destek Oranı (%)

Destek Üst Limiti (TL) 2022

Diğer Limitler

Ön Onay

Tescil ve Koruma

60+10*

600 Bin/Yıl

Pazara Giriş Belgeleri

60+10**

600 Bin/Belge

İstihdam

60

Muayenehane ve Poliklinik 600 Bin/Yıl Diğer Yararlanıcılar 2.4 Milyon/Yıl

5 Yıl
10.8 Bin/Aylık/Personel

İstihdam Öncesi

Yabancı Dil ve Sağlık Turizmi Eğitimi

60

Muayenehane ve Poliklinik 240 Bin/Yıl Diğer Yararlanıcılar 960 Bin/Yıl

Hasta Yol

60

Muayenehane ve Poliklinik 600 Bin/Yıl Diğer Yararlanıcılar 6 Milyon/Yıl

5 Yıl
12 Bin TL/Hasta

Birim

60+10*

Muayenehane ve Poliklinik 600 Bin/Birim/Yıl Diğer Yararlanıcılar 1.440 Milyon/Birim/Yıl

Ülke Başına 5 Yıl
Azami 25 Birim

Yurt İçi Tanıtım/Eğitim

60

600 Bin/Program

Azami 5 Adet/Yıl

1 Ay

Komplikasyon ve Seyahat Sağlığı Sigortası

70

2.4 Milyon/Yıl

* “Hedef ve Öncelikli Ülkeler Listesi (EK-2)”nde yer alan ülkelere yönelik gerçekleştirilmesi halinde yararlanıcılar ve ihracatçı birlikleri için destek oranı 10 (on) baz puan arttırılarak uygulanır.

** “Desteklenen Belge, Sertifika ve Akreditasyonlar Listesi (EK-5B)”nde yer alan ve iklim değişikliğini azaltma, iklim değişikliğine uyum ile kirliliğin önlenmesi ve kontrol altına alınmasına yönelik olduğu belirtilen pazara giriş belgelerine/akreditasyonlarına ilişkin destek oranı 10 (on) baz puan artırılarak uygulanır.