E-TURQUALITY - Bilişimin Yıldızları Desteği

E-Turquality (Bilişimin Yıldızları) Programı, ülkemizin bilişim ve alt sektörlerinin geliştirilmesi, inovasyonun teşvik edilmesi ve uluslararası pazarlarda rekabet edebilecek bölgesel ve küresel unicornların oluşturulmasına yönelik olarak Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülmektedir.

Serbest bölge/ihtisas serbest bölgesinde yer alan şirketlere, TÜBİTAK-Teydeb programını başarılı bir şekilde tamamlayan şirketlere, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca verilen ''Teknolojik Ürün Deneyim Belgesi''ne sahip şirketlere programa alınma önceliği verilmektedir.

Program kapsamına alınan şirketlerin Bakanlık tarafından yetkilendirilen danışmanlık firmalarınca gerçekleştirilecek stratejik iş planı yaptırması zorunludur.

 

Destek Süresi 5 yıl + Performans Kriterlerinin Karşılaması Halinde 5 yıl uzatılabilir.

 

DESTEK KALEMİ

DESTEK ORANI %

DESTEK ÜST LİMİTİ/USD

Stratejik İş Planı

75

1.200.000 /yıl

Yurt Dışı Ürün/Hizmet/Marka/Patent/Fikri Mülkiyet Hakkı Tescil-Koruma ve Alımı

60*

600.000 /yıl

Yurt Dışında Kayıtlı Patent/Fikri Mülkiyet Hakkı/Tasarım/Model Satın Alımı

60

1.200.000 /yıl

Yazılım, Mobil Uygulama, Dijital oyun, Platform Geliştirme (Personel)

50***

600.000 /yıl /personel başına 10 personel

Teçhizat Kiralama

60****

1.200.000 /yıl

Yazılım Kiralama

60****

600.000 /yıl

Pazara Giriş (Yerelleştirme)

60

2.400.000 /yıl

Rapor ve Veri Analizi

60

2.400.000 /yıl

Belgelendirme

60*

600.000 /yıl

Yurt Dışı Arama

60

600.000 /yıl

Yurt Dışı Test

50

1.200.000 /yıl

Yazılım/Dijital Oyun/Mobil Uygulama/Dijital Aracılık Platformuna İlişkin Reklam, Tanıtım ve Pazarlama

70*

9.600.000 /yıl

Hizmet Alanlarını Genel Amaçlı Tanıtım ve Pazarlama

70*

3.600.000 /yıl

Ürün Yerleştirme

60

4.800.000 /yıl

Danışmanlık

60

3.600.000 /yıl

Dijital Platformlara Yapılan Komisyon Ödemeleri

70*

3.600.000 /yıl

Acentelere Yapılan Komisyon Ödemeleri

60*

3.600.000 /yıl

Yurt Dışı İhale Desteği

a) Sözleşme bedeli 24.000.000 TL'ye kadar olan projeler

20*

12.000.000

b) Sözleşme bedeli 24.000.000 TL'den 60.000.000 TL'ye kadar olan projeler

15*

c) Sözleşme bedeli 60.000.000 TL'den 120.000.000 TL'ye kadar olan projeler

10*

d) Sözleşme bedeli 120.000.000 TL ve üzerinde olan projeler

7,5*

Yıldız Teknoloji Ofisleri

70*

2.400.000 /yıl /birim başına en fazla 20 birim

Yurt Dışı Yüksek Katma Değerli Bilişim Yüklenici Projesi **

60****

2.400.000*****
/2 yıl

Veri Merkezi

60****

24.000.000 /2 yıl

Yurt Dışı Fuar/Kongre/Konferans/Seminer Bireysel Katılım

60*

300.000-600.000 /etkinlik başına

Yurt Dışı Fuar/Kongre/Konferans/Seminer Milli Katılım

70**

300.000-600.000 /etkinlik başına

Yurt İçi Fuar/Kongre/Konferans/Seminer Bireysel Katılım

60

180.000 /etkinlik başına

Yurt Dışı Şirket ve Yurt Dışında Yerleşik Şirkete Ait Marka/Oyun/Yazılım/Aracılık Platformu Alımına Yönelik Danışmanlık

60

3.000.000 /yıl

 

*Hedef/Uzak Ülkeler Listesinde yer alan ülkelere yönelik gerçekleştirilmesi halinde 10 baz puan artırılabilir.

**Hedef/Uzak Ülkeler Listesinde yer alan ülkelere yönelik gerçekleştirilmesi halinde 20 baz puan artırılabilir.

***Yeni mezun mühendis istihdamının teşvik edilmesine yönelik olarak belirtilen mühendislik bölümlerinden mezun olan kişilerin istihdam edilmesi halinde birinci fıkrada belirtilen destek oranı % 70 olarak uygulanır.

****Kiralanacak makine, teçhizat ve yazılı yerli malı ve/veya yerli üretim belgesine/logosuna sahip olması durumunda destek oranına % 10 ilave edilir.

*****Potansiyel anlaşma/ön sipariş/sözleşme değerindeki ilave her 12.000.000 TL tutar için destek tutarı 2.400.000'er TL ve proje çalışan sayısı ikişer ilave edilerek kademe artırımlı olarak uygulanır. Destek 24.000.000 TL'yi geçemez.