Eğitim Hizmetlerine Yönelik Destekler

Türkiye’de yerleşik üniversiteler, yüksek teknoloji enstitüleri ve vakıflar tarafından kurulan meslek yüksekokulları ile eğitim sektöründe faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlar bu desteklerden faydalanabilir.


YÜKSEK ÖĞRETİM KURUMLARI / ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI

Destek Unsuru

Destek Oranı (%)

Destek Üst Limiti (TL) 2022

Diğer Limitler

Yararlanıcı

Ön Onay

Tescil ve Koruma

60

600 Bin TL / Yıl

Yükseköğretim ve Özel Öğretim Kurumları

Pazara Giriş Belgeleri

60+10**

1 Milyon 800 Bin TL / Yıl

Yükseköğretim ve Özel Öğretim Kurumları

Acente Komisyon

60+10*

2 Milyon 400 Bin TL /Yıl

5 Yıl

Yükseköğretim Kurumları

Tanıtım Heyeti

60

900 Bin TL / Heyet

Yükseköğretim Kurumları

1 Ay Önce

UA Öğrenci Ofisleri Kapasite Geliştirme

60

15 Bin TL /Ay / Personel

En Fazla 5 Personel

Yükseköğretim Kurumları

Akademisyen İstihdam

60

70 Bin TL / Ay / Akademisyen

En Fazla 5 Akademisyen

Yükseköğretim Kurumları

Uluslararası Sıralama

60

1 Milyon 200 Bin TL / Yıl

Yükseköğretim Kurumları

Uluslararası Kuruluşlara Üyelik

60

900 Bin TL / Yıl

Yükseköğretim Kurumları

Reklam, Tanıtım ve Pazarlama

60+10*

4 Milyon 800 Bin TL /Yıl

5 Yıl

Yükseköğretim Kurumları ve Özel Öğretim Kurumları

Birim

60+10*

900 Bin TL / Birim/ Yıl

25 Birim,
Ülke Başına 5 Yıl

Yükseköğretim Kurumları ve Özel Öğretim Kurumları

Yurt Dışı Etkinlik Katılım

60+10*

Etkinlik: 180 Bin TL / Birim/ Yıl Prestijli Etkinlik: 600 Bin TL / Birim/ Yıl

Yükseköğretim Kurumları ve Özel Öğretim Kurumları

Yurt İçi Etkinlik Katılım

60

180 Bin TL / Birim/ Yıl

Yükseköğretim Kurumları ve Özel Öğretim Kurumları

Ürün Yerleştirme

60

1 Milyon 200 Bin TL / Yıl

5 Yıl

Yükseköğretim Kurumları ve Özel Öğretim Kurumları

Harcamadan Önce

Rapor

60

1 Milyon 200 Bin TL / Yıl

Yükseköğretim Kurumları

Harcamadan Önce

* Hedef Ülkeler Listesi'nde yer alan ülkelere yönelik gerçekleştirilmesi halinde yararlanıcılar ve ihracatçı birlikleri için destek oranı 10 (on) baz puan arttırılarak uygulanır.

** “Desteklenen Pazara Giriş Belgeleri Listesi (EK-5B)”nde yer alan ve iklim değişikliğini azaltma, iklim değişikliğine uyum ile kirliliğin önlenmesi ve kontrol altına alınmasına yönelik olduğu belirtilen pazara giriş belgelerine ilişkin destek oranı 10 (on) baz puan artırılarak uygulanır.