Yeşil Hizmetlere Yönelik Destekler

Altyapıya ilişkin olmayan; çevre kirliliğinin önlenmesi ve meydana geldiği hallerde kirlenmenin durdurulması, etkilerinin giderilmesi veya azaltılması, özellikle iklim değişikliğinin ve çevre kirliliğinin önlenmesine yönelik alınan teknik önlemlere uyumun sağlanması, çevre unsurlarının sürdürülebilir kullanımının ve gelişmesinin sağlanması amacıyla verilen danışmanlık, teknik destek, belgelendirme ve uygunluk değerlendirme hizmetleri veriyorsanız siz de bu desteklerden faydalanabilirsiniz.


YEŞİL HİZMETLER

Destek Unsuru

Destek Oranı (%)

Destek Üst Limiti (TL) 2022

Diğer Limitler

Tescil ve Koruma

60+10*

600 Bin TL / Yıl

Pazara Giriş Belgeleri

60

600 Bin TL / Yıl

Veri Tabanı Üyelik

60

600 Bin TL / Yıl

Reklam, Tanıtım ve Pazarlama

60+10*

1 Milyon 200 Bin TL / Yıl

5 Yıl

Birim

60+10*

720 Bin TL / Birim / Yıl

5 Birim,
Ülke Başına 5 Yıl

Yurt Dışı Etkinlik Katılım

60+10*

180 Bin TL / Etkinlik Başına / Yıl

İstihdam

50

6 Bin TL / Ay / Personel Başına

5 Yıl / 2 Personel

* Hedef Ülkeler Listesi'nde yer alan ülkelere yönelik gerçekleştirilmesi halinde yararlanıcılar ve ihracatçı birlikleri için destek oranı 10 (on) baz puan arttırılarak uygulanır.