Diğer Sektörlere Yönelik Destekler

Türkiye’de yerleşik olup;

  • Yurt dışında kamusal bir otorite ile sözleşme yapılması kaydıyla sunulan tesis bünyesinde kombine destek hizmetleri (işletme veya tesis bünyesinde temizlik, bakım, çöplerin bertarafı, koruma ve güvenlik, posta dağıtımı, çamaşırhane, resepsiyon ve benzeri yardımcı hizmet ve görevlerin birden fazlasının sağlanması),
  • Gemi klaslama müesseseleri faaliyetleri,
  • Patent danışmanlığı faaliyetleri,
  • Uygunluk değerlendirme faaliyetleri,
  • Uluslararası ticaret ve yatırımlar konusunda hukuki danışmanlık faaliyetleri,

Yürütüyorsanız siz de bu desteklerden faydalanabilirsiniz.


DİĞER SEKTÖRLER

Destek Unsuru

Destek Oranı (%)

Destek Üst Limiti (TL) 2022

Diğer Limitler

Tescil ve Koruma

50+10*

1.202 Milyon TL / Yıl

Pazara Giriş Belgeleri

50+10**

1.202 Milyon TL / Yıl

Birim

50+10*

1.442 Milyon TL / Birim / Yıl

5 Birim,
Ülke Başına 5 Yıl

Reklam, Tanıtım ve Pazarlama

50+10*

2 Milyon 404 Bin TL / Yıl

5 Yıl

Yurt Dışı Etkinlik Katılım

50+10*

360 bin TL / etkinlik / yıl

* “Hedef Ülkeler Listesi”de yer alan ülkelere yönelik gerçekleştirilmesi halinde destek oranı 10 (on) baz puan artırılarak uygulanır.

** “Desteklenen Pazara Giriş Belgeleri Listesi (EK-5B)”nde yer alan ve iklim değişikliğini azaltma, iklim değişikliğine uyum ile kirliliğin önlenmesi ve kontrol altına alınmasına yönelik olduğu belirtilen pazara giriş belgelerine ilişkin destek oranı 10 (on) baz puan artırılarak uygulanır.