Gayrimenkul Hizmetlerine Yönelik Destekler

Yabancıya yönelik olmak üzere; konut, ticari ve diğer taşınmaz alanlarında her türlü gayrimenkul hizmeti veren Türkiye'de yerleşik şirketler ile diğer kurum ve kuruluşlar bu desteklerden faydalanabilir.


TİCARET BAKANLIĞI HİZMET İHRACATI GAYRİMENKUL HİZMETLERİNE YÖNELİK DESTEKLER

Destek Oranı (%)

YILLIK LİMİT/TL

AÇIKLAMA

Tescil ve Koruma Desteği

50

600.000

Yıllık

Pazara Giriş Belgeleri Desteği

50

1.800.000

Yıllık

Birim Desteği

50

720.000

Birim Başına Yıllık/
En Fazla 5 Yıl/
5 Birim

Reklam, Tanıtım ve Pazarlama Desteği

50

1.800.000

Yıllık/
En Fazla 5 Yıl/
Yararlanıcılar ve İşbirliği K.

Bireysel Katılım Desteği

50

300.000

Etkinlik Başına

Milli Katılım Desteği (Katılım/Organizasyon)

60

300.000

Etkinlik Başına/
Yararlanıcılar ve İşbirliği K.

60

1.200.000

Organizasyon Başına/
İşbirliği K. ve Milli Katılım Organizatörleri

Ürün Yerleştirme Desteği

50

600.000

Yıllık/
Yararlanıcılar ve İşbirliği K.

Sektörel Alım Heyeti Desteği

50

600.000

Program Başına/
En Fazla 5 Adet/
İşbirliği K.

Sektörel Ticaret Heyeti Desteği

50

900.000

Program Başına/
İşbirliği K.

Sanal Fuar Organizasyon Desteği

50

600.000/

Faaliyet Başına/
İşbirliği K.

Yarışma ve Etkinlik Desteği

50

1.200.000

Faaliyet Başına/
İşbirliği K.